Skolene

Grunnskolene er organisert med 6 egne resultatenheter der rektor både er pedagogisk, økonomisk og personlig ansvarlig. Du finner mer informasjon under hver skole.

Mandal kommune har 4 barneskoler, 2 ungdomsskoler og voksenopplæring. 


"Skolen gjelder våre barns framtid. God læring i ung alder er det beste grunnlaget for motivasjon til videre læring senere i livet. Mandal kommune vil ha en tydelig fokusering på skolen, og vi må som skoleeiere vil ta ansvar for hvordan målene fra "Kunnskapsløftet" skal nås. Skolene skal være inkluderende. Elevene skal ha en tilpasset opplæring og de grunnleggende ferdighetene skal gis en klar prioritering. Dette oppnås best i samarbeid mellom elever, lærere, foreldre, ansatte i skolen og politikere.

Det er viktig å utvikle en skole som har et perspektiv på læring som "livslang læring", og som tilrettelegger læring etter den enkeltes elevs evner og behov.

Det beste tiltaket mot fattigdom og marginalisering i voksen alder er god grunnutdanning for alle."

   - Kommuneplanen for Mandal 2006-2017-

COM_CONTACT_NO_ARTICLES

Tags: Voksenopplæring skole barneskole ungdomsskole organisasjon utdannelse skolerute