Furulunden skole

Furulunden skole er sentralt plassert til idrettshall, svømmehall, Furulunden og bykjernen. Skolen tar i mot elever fra Sånum, områder ved Hogganvik og Vestre Skogsfjord, Vestnes, Skjebstad, sentrum og områder rundt bykjernen. Barneskolen har totalt 470 elever inneværende skoleår. Av disse går 21 elever ved avdelingen Skriverhaven skole 1. - 10. trinn.

Furulunden skole gir opplæring i følge Lov 1998-07-17: Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringslova) m/forskrifter til barn i alderen 6 – 13 år. Skolens opplæring følger "Læreplanverket for den 10 årige grunnskolen" kunnskapsløftet, fra august 2006.

www.furulundenskole.no 

Navn Stilling Telefon Mobil
Furulunden skole 38 27 32 30
Signe B. Roland Ikke på jobb ut 2017 , ellers Enhetsleder/rektor - Furulundens skole 38 27 32 33 950 26 390
Elin Dyrstad Inspektør 1-4. trinn - Furulunden skole 38 27 32 35 900 75 136
Kåre Ask Rektor ut året 2017, ellers Inspektør 5-7. trinn - Furulunden skole 38 27 32 34 994 97 433
Furulunden skole - SFO 38 27 32 45 948 89 002
Lillian Nordin Krag Leder avdeling Skriverhaven 38 27 32 90 917 45 273
Marianne Osberg Larsen SFO-leder 38 27 32 46 945 08 869

Tags: skole skolefritidsordning barneskole organisasjon skolerute