Frøysland skole

Frøysland skole en 1.- 7. skole som ligger på vestsiden av Mandal. Skoleåret 2013/14 er det 290 elever ved skolen.

Vi tar imot elever fra Frøysland, Halsehaug Terrasse, Hålandsbakken, Gjervollstad, Hesland og Moneslia.

Frøysland skole gir opplæring i følge Lov 1998-07-17. Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringslova) med forskrifter til barn i alderen 6-13 år. Skolens opplæring følger "Læreplanverket for den 10 årige grunnskolen" kunnskapsløftet, fra august 2006.

Frøysland skole tilbyr også Skolefritidsordning etter § 13-17 i Opplæringslova. I år er det rundt 65 barn som benytter seg av SFO–tilbudet ved skolen. 

www.froyslandskole.no

Navn Stilling Telefon Mobil
Frøysland skole 38273250
Anette Stray Enhetsleder, rektor - Frøysland skole 38273250 416 74 287
Annika Akselsen Inspektør - Frøysland skole 38273250 417 55 747
Frøysland skole - SFO 38273260 953 03 436
Natalia Pedersen Leder SFO - Frøysland skole 38273250 953 03 436

Tags: skole skolefritidsordning barneskole organisasjon skolerute