Holum skole

Holum skole ble utbygd i 1997 og består derfor av en gammel del og en ny del. Ved barneskolen går det totalt 178 elever fordelt på 1. - 7. klassetrinn – en klasse på hvert årstrinn (skoleåret 2010/2011).

Holum skole gir opplæring i følge Lov 1998-07-17: Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringslova) m/forskrifter til barn i alderen 6 – 13 år og Lærerplanverket for Kunnskapsløftet (LK06).

Skolefritidsordning

I tillegg tilbyr skolen skolefritidsordning for elever fra 1. til 4. klasse. Holum Skole SFO har totalt 35 barn for skoleåret 2015 / 2016


www.holumskole.no 

Navn Stilling Telefon Mobil
Holum skole 38271860
Hans Magne Pedersen Konstituert rektor etter 10.09.16 - Holum skole 38271862 907 59 410
Holum skole - SFO 38271869
Torunn Røiseland Strømme Leder SFO - Holum skole 38271860

Tags: skole skolefritidsordning barneskole organisasjon skolerute