Ime skole

Ime skole er plassert like ved E-39 rett øst for Mandal sentrum. Skolen er en barneskole og tar i mot elever fra områdene: Malmø, Kleven, Ime, Vik, Berge, Håland, Skjernøya, Tregde, Skeie og Harkmark. Skolen har dette skoleåret 480elever.

Ime skole gir opplæring i følge Lov 1998-07-17. Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringslova) med forskrifter til barn i alderen 6-13 år. Skolens opplæring følger "Læreplanverket for den 10 årige grunnskolen" kunnskapsløftet, fra august 2006.

Ime skole tilbyr også Skolefritidsordning etter § 13-17 i Opplæringslova. I år startet det rundt 100 barn på SFO.


www.imeskole.no

Navn Stilling Telefon Mobil
Ime skole 38273270
Trond Storaker Enhetsleder/rektor - Ime skole 38273273 958 04 814
Hege Hartvigsen Inspektør - Ime skole 38273270 481 38 839
Sten Rune Askildsen Inspektør - Ime skole 38273270 909 86 233
Ime skole - SFO 38273280
Lise Farestad Leder SFO - Ime skole 38273270 481 9 0010

Tags: skole skolefritidsordning barneskole organisasjon skolerute