Vassmyra skole

Vassmyra ungdomsskole har ca. 30 lærere og 250 elever. Det er 3-4 paralleller på hvert klassetrinn. Elevene på Vassmyra ungdomsskole kommer fra Holum, Skjernøya , Ime og områder som grenser til nabokommuner i øst og nord. Skolen ble i 2004/05 totalrenovert og utbygd.

Vassmyra Ungdomsskole følger grunnskoleopplæring for elever i alderen 14 til 16 år. Skolen driver kontinuerlig forskningsbasert skoleutvikling og har kollegaveiledning som et viktig verktøy for å bedre kvaliteten i undervisningen og oppfølgingen av den enkelte elev. Skolen har planverk som sikrer en nøye linje fra halvårsplaner til hva som skjer i den enkelte time.

Fra våren 2016 er Vassmyra en mobilfri skole.

Vassmyra Ungdomsskole ligger i naturskjønne omgivelser nær Jåbekkvannet og har store muligheter for fysiske aktivitet. Elevene kan benytte seg av skolens ballbinge, volleyballbane, basketbane og turløype. Skinsnes skole er organisert under Vassmyra Ungdomsskole. Skolen er ment å kunne gi elever et alternativt opplæringstilbud. Leder for avdelingen er Georg Gabrielsen

Vassmyra Ungdomsskole følger grunnskoleopplæring for elever i alderen 14 til 16 år.


WWW.VASSMYRA.NO 

Navn Stilling Telefon Mobil
Vassmyra skole 38273320
Alf Willy Vestergren Enhetsleder/rektor - Vassmyra skole 38273320 920 46 603
Nina Skagestad Inspektør - Vassmyra skole 38273320 926 41 465

Tags: skole ungdomsskole organisasjon skolerute

Underkategorier