Kvalifiseringsenheten - Voksenopplæringa i Mandal

Kvalifiseringsenheten tilbyr grunnleggende norskopplæring til voksne på dagtid og kveldstid. Vi tilbyr spesialundervisning til de som har rett til slik opplæring. Vi tilbyr grunnskoleopplæring for voksne. Vi har mottaksklasse for minoritetsspråkelige barn.


www.mandalvoks.no 

Navn Stilling Telefon Mobil
Inga Øybekk Enhetsleder / Rektor 988 94 351
Jenny Hodnemyr Inspektør Norskskolen 953 67 088
Ida Valand Merkantil / kontor 909 80 881
Marit Oredalen Inspektør Mottaksskolen og Grunnskole for voksen 909 52 599
Undervisning - Grunnskole for voksne 909 52 528
Undervisning - Norsk 905 52 528
Undervisning - Mottaksskolen 38 26 77 27
Undervisning - Spesialundervisning 905 52 528

Tags: Voksenopplæring skole spesialundervisning norskundervisning organisasjon