Innkjøp

Sjef for innkjøp har ansvaret for innkjøp, utarbeidelse av rutiner vedrørende innkjøp og generell rådgivning vedrørende innkjøp og avtaleinngåelser. Oppfølging av avtalene er også deler av hans ansvarsområde.

Navn Stilling Telefon Mobil
Jonas Leyre Amstrup Innkjøpssjef 38273000 97512929

Tags: organisasjon innkjøp