Personal og lønn

Personal og lønn arbeider ut fra en målsetting om at alle ansatte skal være fornøyde, og oppleve Mandal kommune som en god og utviklende arbeidsplass.


Personal og lønn skal bidra til at stab og enheter:

 • gir de ansatte utfordringer
 • lar respekt og åpenhet prege alle arbeidsplasser
 • gir bevisst utvikling av medarbeidere
 • skaper gode dialoger
 • år eierforhold til kommunens mål og visjon
 • arbeider med å minske avstanden mellom 'de og vi'.

Ansvarsområde:

 • Personal og lønn har overordnet ansvar for å ivareta kommunens arbeidsgiverpolitikk, organisasjonsutvikling og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dialogen med stab og enhetene er sentral i dette arbeidet.
 • Personal og lønn har ansvar for rett lønn til rett tid for alle ansatte, og for samtlige lokale lønnsforhandlinger.
 • Til stab og enhetene kan vi kan tilby spisskompetanse på tolking av lov- og avtaleverk,lokale reglementer og retningslinjer, tilsettingsarbeid, personalsaker, pensjonsordning og personforsikring.
 • Vi kan veilede i arbeidsmiljøutvikling og konflikthåndtering.
 • Vi kan gi generell rådgivning innen lønn, fravær, personal- og organisasjonsutvikling.
 • Videre kan vi bidra med kompetanseutvikling, prosjektarbeid og prosessarbeid.
Navn Stilling Telefon Mobil
Siren Vetnes Johannessen Avdelingsleder - personalsjef 38273000 90576972

Tags: organisasjon