Tjenestetorvet

Mandal Tjenestetorv er det sentrale stedet for kontakt mellom publikum/politikere og kommunale tjenester og informasjon. Henvendelser til kommunen skjer ved personlig frammøte, på telefon, mail og via www.mandal.kommune.no


Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Ytre Sandgate 25 a, 1. etasje Mandal rådhus

Telefon: 38 27 30 00
Telefaks: 38 27 30 01
E-post:
Send oss en SMS: 957 69 020

ÅPNINGSTID: MAN - FRE: 08.00 - 15.00 (TORSDAG 08.00 - 17.30)

Ansvarsområder:

Tjenestetorvet har et ansvar for at innbyggerne får nødvendig informasjon om saker og problemstillinger som er av betydning for befolkningen i kommunen. Vi har ansvar for å tilrettelegge for politiske møter og det praktiske omkring oppsetting og utsendelse av saker til politiske utvalg.

Videre håndterer vi all post til og fra kommunen. Vi har ansvar for arkiv og kommunens saksbehandlingssystem. Vi administrer tjenestene i forhold til skatteoppkrever og administrerer Husbankens startlån og tilskuddsordninger som forvaltes av kommunen og er også kommunens bostøttekontor.

Tjenestetorvet har ansvar for BU (barne- og ungdomsrådet) og koordinering av arbeidet i forhold til barn og unges deltakelse og innflytelse.
www.mandal.kommune.no administreres av Tjenestetorvet. Elektroniske tjenester er et satsningsområde og målet er å legge til rette for tilgjengelige tjenester slik at flest mulig benytter seg av nettsiden.

Navn Stilling Telefon Mobil
Tjenestetorvet - kontorsted 38273000 95769020
Åse Wetrhus Avdelingsleder 38278904
Trine Bydahl Gulbrandsen Webredaktør 38357185

Tags: boplikt organisasjon bevilling servering bostøtte startlån