Sentralarkivet

Sentralarkivets hovedarbeidsoppgaver er:

 • tilrettelegging av politiske møter
 • oppsetting og utsendelse av sakshefter
 • til politiske utvalg
 • sekretærfunksjon for bystyre, komiteer og utvalg
 • sentralarkiv og kommunens eldre arkiver
 • valgarbeid
 • saksbehandling for ordfører
 • godtgjørelser til politikere
 • informasjon om politiske vedtak til enhetene og andre
 • ansvar for kommunens saksbehandlersystem
 • håndtering av all post til og fra kommunen.
Navn Stilling Telefon Mobil
Jorunn Tryland Arkivleder 38273002

Tags: politikk organisasjon post innsyn arkiv