Skatteoppkrever

Skatteoppkrever i Mandal og Marnardal er samordnet til ett skatteoppkreverkontor; Skatteoppkrever i Mandal/Marnardal.

Oppgaven er å kreve inn - og utbetale skatt etter utskrevet grunnlag fra Skatt Sør.
Innkreving og kontroll av arbeidsgiveravgift er også tillagt skatteoppkrever.

Navn Stilling Telefon Mobil
Jorunn Grostøl Skatteoppkrever 38273000

Tags: skatt organisasjon innkreving skatteattest arbeidsgiveravgift