Skriftstørrelse

Varsel om oppstart av detaljregulering E39 Mandal øst - Mandal by

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-1 og 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for E39, strekningen Mandal øst - Mandal by. Frist for innsending av innspill, merknader m.m. er satt til 31. august 2018.

Varslet planområde er vist på kartet under.

E39 Mandal

Strekningen Mandal øst - Mandal by inngår som en del av nye E39 mellom Kristiansand og Stavanger.

Reguleringsplanen utarbeides på bakgrunn av kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen ny E39 Døle Bru - Livold vedtatt i Mandal kommunestyre 18. juni 2015 og i Lindesnes kommunestyre 25. juni 2015.
Kommunene har som ansvarlig myndighet etter forskrift om konsekvens-utredning § 4 fjerde ledd konkludert med at planarbeidet ikke utløser konsevensutredningsplikt. Begrunnelsen er at planarbeidet er i vesentlig grad i samsvar med gjeldende overordende planer.

Planområdet

Forslag til planområde er vist på oversiktskartet ovenfor. Planområdet er ca. 10 km langt og strekker seg fra Døle bru til Mandal by. Planen skal legge til rette for fire felts motorvei med fartsgrense 110 km/t, og to felts tilkomstvei til Mandal med fartsgrense 90 km/t. Det er ventet at tiltaket gir vesentlig forbedret fremkommelighet og trafikksikkerhet. Under planarbeidet kan planområdet bli mer avgrenset.

Merknader til oppstartsmeldingen

Vi ber om at synspunkter og innspill eller andre relevante opplysninger oversendes:
Nye Veier, Tangen 76, 4608 Kristiansand eller på epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Merk innspill med ”E39 Mandal øst - Mandal by”.

Innspill kan også gis via Nye Veiers nettside

Alle innspill vil bli vurdert og kommentert, og sendes sammen med øvrig planmateriell til behandling i kommunen. Det vil ikke bli gitt skriftlige svar på innspillene utover dette.

Frist for innsending av innspill, merknader m.m. er satt til 31. august 2018.


 Informasjon og medvirkning

Nye Veier vil arrangere åpen kontordag sentralt i Mandal i uke 33. Dette vil bli kunngjort nærmere i lokalpressen, kommunes informasjonskanaler, og på www.nyeveier.no

Har du spørsmål kan du kontakte:

  • Håkon Lohne på telefon 97 71 48 81, epost Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 
  • Hans Munksgaard på telefon 95 85 68 22, epost Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Mer informasjon om strekningen E39 Mandal øst - Mandal by finner du på nyeveier.no

  • Last updated on .

Mandal kommune

Postadresse:
Mandal kommune, postboks 905, 4509 Mandal


Besøksadresse:
Ytre sandgate 25a, 4514 Mandal

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09-15
Telefontid: Mandag - fredag kl. 08-15

 

Sentralbord: 38 27 30 00
SMS: 957 69 020
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Kommunenummer: 1002
Organisasjonsnummer: 964 968 519

Personvern og informasjonskapsler

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me