Skriftstørrelse

Hopp til her

Personlig assistanse - Brukerstyrt (BPA) - organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede

BPA er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en måte å organisere "praktisk bistand, opplæring og støttekontakt" på. Kommunen har plikt til å ha ordningen, men avgjør selv, innenfor rammen av kravet til nødvendige omsorgstjenester, hvilke tjenester som skal tilbys den enkelte bruker, og om tjenesten skal gis som brukerstyrt personlig assistanse
 • Tjenestene som er organisert som BPA skal være reelt brukerstyrt der det ved utformingen av tjenestetilbudet skal legges stor vekt på hva brukeren mener.

Målgruppe:

Personer med sterk funksjonshemning som er helt avhengig av personlig assistanse.

Formål:

Tjenesten personlig assistanse skal bidra til å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen i dagliglivet, legge til rette for å delta i arbeidslivet og ivareta foreldreoppgaver i familier med barn med nedsatt funksjonsevne o.l. 

Forventninger når tjenesten ytes:

 • Mottaker må være villig til å få opplæring for å kunne ivareta arbeidslederrollen
 • Mottaker må være hjemme når tjenesten ytes
 • Mottaker har ansvar for at det legges til rette for gode arbeidsforhold og nødvendige hjelpemidler i henhold til arbeidsmiljøloven, eksempelvis nødvendig rengjøringsutstyr som støvsuger, rengjøringsmidler, kluter o.l.
 • Det ytes ikke helse- og omsorgstjenester i situasjoner der bruker eller andre i hjemmet viser truende atferd
 • Husdyr plasseres i annet rom enn der tjenesten ytes, eller på annen måte holdes borte fra tjenesteyter. 

Tildelingskriterier:

 • Søker må oppholde seg i kommunen
 • Søker må ha rett på tjenesten etter nevnte lov
 • Tjenesten tildeles som hovedregel etter skriftlig søknad signert av søker selv, eller av den vedkommende bemyndiger ved skriftlig fullmakt
 • Søker må selv ønske tjenesten
 • Søker må ha en funksjonsreduksjon som medfører et bistandsbehov som ikke kan ivaretas av søker selv
 • Legeattest etterspørres når det er nødvendig
 • Den som mottar BPA må kunne ivareta arbeidslederrollen
 • Den som mottar BPA må ha egeninnsikt og ressurser til et aktivt liv i og utenfor egen bolig
 • Det må gå fram av en helhetlig vurdering at BPA er den klart beste tjenesten for den som trenger assistanse.

Kostnader:

I samsvar med forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester vedtatt 16.12.2011

 • Last updated on .

Postadresse

Mandal kommune, postboks 905, 4509 Mandal

Besøksadresse

Ytre Sandgate 25a, 4514 Mandal

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09-15
(juli: 10-14)

Kommunenummer: 1002
Organisasjonsnummer: 964 968 519

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 08-15
Sentralbord: 38 27 30 00
SMS: 957 69 020

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler