Skriftstørrelse

Hopp til her

Offentlig ettersyn - Sandnesheia boligområde

Planutvalget i mandal kommune har i møte 27.02.19 besluttet å legge ut til offentlig ettersyn et forslag til områderegulering for Sandnesheia boligområde. Både kommuneplan for Mandal og kommunedelplan for ny E39 og tilførselsvei er førende for planarbeidet. Området er betegnet B2 i kommuneplanen.  Planområdet ligger ca 3 km. fra Mandal sentrum, og strekker seg ca. 1,8 km. langs Marnarveien fra Ime til Vik. Områdets areal i overkant av 1000daa.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for senere detaljregulering og utbygging av området til boligformål. Området er beskrevet å kunne gi plass for 700-900boliger med tilhørende infrastruktur i form av veier, tekniske anlegg, gang- og sykkelveier, turstier, lekeplasser og rekreasjonsområder. Kjøreadkomst vil skje fra Marnarveien ved Vik. I områdereguleringen er det lagt vekt på løsninger for infrastruktur, detaljering av boligområdene vil bli løst i senere detaljreguleringer.

Planarbeidet er vurdert å utløse krav om konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredning. Konsekvensutredningen inngår i planbeskrivelsen.

Frist for merknader: 11.05.2019


Områderegulering for Sandnesheia

Vedtatt kommunedelplan for ny E39

Vegvesenets prosjektside for ny E39 (Søgne øst – Mandal øst)

Nye Veiers prosjektside for ny E39 (Mandal øst) og tilførselsvei

  • Last updated on .

Postadresse

Mandal kommune
postboks 905, 4509 Mandal

Besøksadresse

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09-15
Ytre Sandgate 25a, 4514 Mandal

Kommunenummer: 1002
Organisasjonsnummer: 964 968 519

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 08-15
Sentralbord: 38 27 30 00
SMS: 957 69 020

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Vann og avløp: 416 12 373
Vei (01.11-01.04): 991 64 000
Nød- og vakttelefoner

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss