Kontantstøtte

i kategorien Barn og familie Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Statlig kontantstøtte

Du kan få statlig kontantstøtte for barn mellom ett og to år eller adoptivbarn som ikke har begynt på skolen. Denne kontantstøtten skal bidra til at familiene selv kan ta større del av omsorgen for egne barn. Du kan velge om du selv vil ha heltidsomsorg for barnet, eller i hvilken grad du vil overlate omsorgen for barnet til andre, uavhengig av hvordan tilsynet ordnes.

Les mer om statlig kontantstøtte her

Kommunal kontantstøtte

Du kan få kommunal kontantstøtte for barn mellom to og tre år. Kommunal kontantstøtte ytes med beløp fastsatt av bystyret, for tiden kr. 4000,- pr. måned. Denne støtten ytes ikke for barn som delvis benytter barnehage eller har barnehageplass i andre kommuner. 
Mottaker av kontantstøtten må melde fra til Mandal kommune dersom grunnlaget for kommunal kontantstøtte ikke lenger er til stede. Feilaktig utbetalt kontantstøtte kan kreves tilbakebetalt. 

Viktig informasjon!
Bystyret vedtok på sitt budsjettmøte 14.12.17 å avvikle den kommunale kontantstøtten fom 01.07.18. Alle som er innvilget kommunal kontantstøtte vil bli tilskrevet. Nye søknader mottas likevel helt frem til kontantstøtten avvikles.

Søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema kommunal kontantstøtte

Kontaktinformasjon

Barnehageenheten

Tags: kontantstøtte