Informasjon til våre avlastere

i kategorien Helse Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

kommunevåpenHøyesterett avsa 23. juni 2016 en dom der temaet var grensen mellom arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet («avlaster 2 dommen»). Dommen gjelder en avlaster som både var avlaster i eget hjem og støttekontakt for samme bruker.

Følge av dommen

Avlaster er å anse som arbeidstaker når vedtak om besøkshjem er fattet for å avlaste foreldrene.
Avlaster er å anse som oppdragstaker når vedtak om besøkshjem er fattet for barnets skyld.

Kommunen vurderer hvert enkelt tilfelle individuelt.

Følgende kommunale tjenester omfattes ikke av denne dommen:

  • Beredskapshjem/fosterhjem
  • Støttekontakt
  • Omsorgslønn

Konsekvenser

  • Avlaster som regnes som arbeidstaker skal ha en arbeidsavtale.
  • Arbeidstiden må være innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Til slutt

Mener du at din avtale som avlaster bør endres, må du ta kontakt med personalavdelingen i kommunen for individuell vurdering.


 Avlastning

Tags: helsetjeneste, helse og omsorg hjemmetjenester