Innbyggerinitiativ - kan fremmes elektronisk

i kategorien Individ og samfunn Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

På min sak kan du fremme forslag til bystyret og samle inn underskrifterMandals innbyggere har rett til å fremme forslag til Mandal Bystyre om forhold som gjelder kommunens virksomhet. Med et tilstrekkelig antall underskrifter kan du stille krav til å få din sak behandlet i bystyret.

Mandal kommune har nå innført ordning med elektronisk innbyggerinitiativ - e-initiativ. E-initiativ gir deg ikke bare muligheten til å fremme din sak, men du kan også samle underskrifter til saken elektronisk. 

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

i kategorien Individ og samfunn Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv

Forside - veilederKommunene i Lindesnesregionen, ved rådmannsutvalget, ønsker å styrke arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. I den sammenheng har regionen utarbeidet en felles veileder. I veilederen vises det blant annet til bekymringstegn, hva du skal gjøre hvis du har en bekymring og hvem du skal kontakte.

Innsamling av privatarkiv

i kategorien Individ og samfunn Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv

arkivdokumentVest-Agder har en spennende historie. Vi vet allerede mye om denne historien fordi vi har bevart ganske mye arkivmateriale, men vi skulle ønske vi visste enda mer. Kan du hjelpe oss med å få mer kunnskap om Vest-Agders historie? Vil du hjelpe oss med å samle inn privatarkiver?