Skjærgårdsparken i Mandal

i kategorien Kultur, idrett og fritid Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Logo - SkjærgårdstjenestenSkjærgårdsparken og skjærgårdstjenesten i Mandal ble etablert i 1998.
Parkvesenet hadde også før 1998 ansvaret for vedlikehold på statlige og kommunale anlegg i skjærgården. Arbeidet har vært og blir i dag finansiert ved statlige tilskudd og kommunale bevilgninger.

Tilskuddets størrelse ble betydelig større etter at skjærgårdsparken ble etablert. Det er laget forvaltningsplan for skjærgårdsparken som omfatter drift og investeringer. Samlede investeringer i perioden 1998 - 2003 er anslått til 4.240.700 kroner.

Skjærgårdstjenesten (Mandal/Lindesnes) disponerer arbeidsbåten «Pysen». Båten er nybygd, og overlevert Skjærgårdstjenesten 6. juni i år. Den er 14,9 m lang og 5,2 m bred, har 2x500 hk maskiner, vannjet fremdrift, og er svært godt utrustet for rasjonell drift av skjærgården.

Skjærgårdsparken utgjør totalt 10250 dekar
Eksisterende statlige friluftsområder 5503 dekar
Eksisterende kommunale friluftsområder 2023 dekar
Nye skjærgårdsparkområder 2724 dekar
Sum arealer som inngår i parken 10250

 

HVA ER EN SKJÆRGÅRDSPARK ?

En skjærgårdspark er arealer i skjærgården som staten har sikret ved servituttavtaler mellom grunneiere og Miljøverndepartementet.
Avtalen innebærer at arealene stilles til varig rådighet for staten som friluftslivsområde for allmennheten. Staten har rett til å opprette og vedlikeholde innretninger for allmennhetens bruk av arealene til friluftsliv.

Grunneier beholder eiendomsretten og rett til utøvelse av tradisjonell landbruksdrift, fiske, jakt og lignende.

Skjærgårdsparken omfatter også alle de sjørelaterte friluftslivsområdene som er sikret ved kommunalt erverv, eller som er sikret ved statstilskudd og der det offentlige står som grunneier.

Kart:

Tags: sommer