Mandal rådhus er sertifisert som miljøfyrtårn!

i kategorien Natur og miljø Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 4 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivStjerne inaktiv


Utdeling av diplom - fotograf: Åse WetrhusMandal rådhus er den første kommunale bygningen eller arbeidsplassen som er sertifisert som miljøfyrtårn. Inneværende år har det vært arbeidet systematisk på tvers av fagområder for å oppfylle kravene som har fokus på arbeidsmiljø, innkjøp, energibruk, avfallssortering, utslipp, estetikk, transport.

 

Forbud mot gassballonger

i kategorien Natur og miljø Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

ballons - freepik.comMandal bystyre har i møte 11. mai 2017 bestemt at det er forbudt å selge lettgass-/heliumballonger fra kommunal eiendom, dette gjelder også kommunal gate- og veigrunn. 


Mandal bystyre oppfordrer lag, foreninger, restauranter og utsalgssteder mv om å unngå salg, bruk av - og at det gis bort - slike ballonger i Mandal kommune av miljømessige grunner.

Innbyggerne oppfordres til å ikke kjøpe gassballonger.


Hvorfor forbud?

Mandal bystyre ønsker et forbud først og fremst for å hindre forurensing og forsøpling som følger av ballonger som forsvinner ut i det blå, naturen.

Lytt til Bystyret og behandling av saken her

 

 

Rydde søppel på Sjøsanden etter flommen?

i kategorien Natur og miljø Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

sjøsanden etter flommen, foto: alf erik andersenMandal kommune har fått flere henvndelser fra frivillige som ønsker å rydde Sjøsanden for søppel.

Maren/MBT setter derfor ut en container på Piren som det kan kastes avfall fra strendene for de som ønsker å rydde. Denne blir plassert ut i løpet av dagen.