Mandal rådhus er sertifisert som miljøfyrtårn!

i kategorien Natur og miljø Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 4 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivStjerne inaktiv
 


Utdeling av diplom - fotograf: Åse WetrhusMandal rådhus er den første kommunale bygningen eller arbeidsplassen som er sertifisert som miljøfyrtårn. Inneværende år har det vært arbeidet systematisk på tvers av fagområder for å oppfylle kravene som har fokus på arbeidsmiljø, innkjøp, energibruk, avfallssortering, utslipp, estetikk, transport.

 

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.
Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

For at alle ansatte skal ha nødvendige kunnskaper om bygningen og rutinene for driften av rådhuset, er det derfor utarbeidet et driftshefte for rådhuset. Rådhuset skal driftes på en kostnadseffektiv og miljø- og ressursvennlig måte, til glede for ansatte og besøkende. Miljøengasjement gir et energieffektivt rådhus og økonomiske besparelser. Driften skal være i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og politiske og administrative vedtak. Rådhuset skal fremstå som rent og ryddig, så vel innvendig som utvendig, og være lett tilgjengelig. Når det gjelder energibesparing, er det satt opp små skilt som anmoder oss ansatte om å huske å slukke lys og det er utarbeidet gode sorteringsrutiner for avfall. Alt av rutiner og reglement for rådhuset skal være tilgjengelig i dette heftet. Det skal jevnlig vurderes nye tiltak som kan gjøre driften mer miljøvennlig. Mer avfall skal sorteres og energiforbruket skal ned.

Ved å bli et Miljøfyrtårn, er vi godt i gang med å ta samfunnsansvar, fordi det å bli Miljøfyrtårn handler om å redusere virksomhetens ytre miljøpåvirkninger, men også om menneskene, det indre miljø, på arbeidsplassen. Stiftelsen Miljøfyrtårn har siden oppstarten vært svært bevisst på at det indre miljøet er viktig å ivareta, nettopp fordi medarbeidere som trives og er fornøyde, gir mer tilbake til virksomheten og har generelt et lavere sykefravær. Det blir en «vinn-vinn» situasjon for arbeidstakerne og virksomheten. Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem, og har gjennom utviklingen av sine bransjekrav gjennomført en miljøanalyse og vektet ut de viktigste indre og ytre miljøaspektene for den enkelte bransje.


Tilbakemeldingen i godkjenningsbrevet fra sertifisørene som gjennomgikk arbeidet vårt var som følger:
Hovedinntrykk av sertifiseringsprosessen: Et overveiende positivt helhetsinntrykk av miljøarbeidet i Mandal kommune.

Et synlig bevis på sertifiseringen vil deles ut i forkant av et bystyremøte.

Rådmannen har gitt uttrykk for at dette arbeidet kan være til inspirasjon for andre enheter i kommunen og at vi etter hvert har flere kommunale bygninger eller arbeidsplasser som er sertifisert som miljøfyrtårn.

miljofyrtaarn logo

Miljøfyrtårn i  Mandal

I Mandal kommune er det fra før av 7 andre arbeidsplasser som er sertifisert:

  • Meny Mandal
  • Dental Sør AS
  • Vinmonopolet Mandal
  • Espira Sånum barnehage
  • Espira Årkjær barnehage
  • Espira Holum barnehage
  • Princess Mandal

Les mer om Stiftelsen Miljøfyrtårnet her