Søndagsåpne butikker i Mandal

i kategorien Næring Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv
 

sommerbyen mandal - foto: TBG13. mars ble Mandal kommunes søknad om å bli regnet som typisk turiststed i perioden 1. juli til 16. august godkjent av Fylkesmannen. Det betyr at byens butikker kan holde søndagsåpent om sommeren.

Hvor lenge kan butikkene holde oppe?

Åpningstidsloven ble opphevet og erstattet med lov om helligdagsfred. 

Butikkene bestemmer selv hvor lengde de skal ha oppe. Men påske-, pinse- og julaften må de stenge kl. 16. Det samme gjelder for de faste utsalgsstedene som har tillatelse til å ha søndagsåpent. 

Salg av alkohol

Det er ikke lov til salg og utlevering av alkoholholdig drikk over 4,7 ‰ på søndager og helligdager; dvs skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag. 


Definisjon på typisk turiststed

Hva som ligger i begrepet «typisk turiststed» er utdypet i lovens forarbeider, Ot. prp nr. 11 (2002-2003) s. 8: ”Med typiske turiststader er i fyrste rekkje meint mindre stader der salet i perioder hovudsakleg skjer til turistar. Det er her tenkt på stader der dei faste innbyggjarane er få i forhold til talet på tilreisande/besøkjande i løpet av året, eksempelvis stader som Beitostølen, Geiranger, Geilo og Lyngør. Ein typisk turiststad treng ikkje omfatte heile kommunen. Ein typisk turiststad er dessutan kjenneteikna ved at dei næringsdrivande ofte er avhengige av turistsesongane, da kundegrunnlaget er for lite til at dei kan overleve av sal til fastbuande. Også utsalsstader i mange byar og på større stader kan oppleve omsetningsauke i turistsesongen, men denne auken kan neppe seiast å vere så vesentleg at han kan danne grunngivinga for å gi løyve til søn- og helgedagsope.

Det er vidare eit vilkår at salet i periodar hovudsakleg skjer til turistar, jf. § 5 sjette ledd. Kor lang denne perioden må vere, og kor stor del av omsetninga som må skje til turistar i denne perioden, må avgjerast konkret i kvart enkelt tilfelle.”

Les også:

Forskrift om godkjenning av Mandal kommune som typisk turiststed årlig i perioden 1. juli-16. august

Om lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred

Praktisk info om åpningstider og alkoholsalg for dagligvarehandelen