Barnehageopptak 2018 - behandling av søknader

i kategorien Barnehage Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 4 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivStjerne inaktiv

skjebstad
Søknadsfrist hovedopptak barnehage er 1. mars. Svarbrev sendes ut 19. mars i ordinær post. Søknader innkommet etter frist, behandles fortløpende etter at hovedopptaket er foretatt.

Hilsen Torill Hinna, enhetsleder Barnehageenheten