Er du bekymret for et barn?

i kategorien Barne- og familievern Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

barnehåndMange er i tvil om når det er riktig å melde fra til barnevernet. Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) har utviklet 10 spørsmål og svar for hjelpe deg som er bekymret for et barn.

Våg å se - våg å handle!

i kategorien Barne- og familievern Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Redd Barnas kampanje #jegerher er over, men arbeidet for å beskytte barn mot seksuelle overgrep fortsetter selvfølgelig. I Mandal markerer vi dette arbeidet med en "Våg å se – våg å handle" – uke fra torsdag 28. januar - 4. februar. I dette slagordet ligger det en erkjennelse om at vi voksne ikke er modige nok til å hjelpe barn som har det vondt. Hvorfor er det slik?

Forum mot seksuelle overgrep, fra venstre; Siri Løvås Severinsen(SLT), Guro Wendelbo(folkehelse), Jan Arild Gundersen(sosiallærer), Jens Erik Holmquist (Idrettsrådet) Forum mot seksuelle overgrep, fra venstre; Siri Løvås Severinsen(SLT), Guro Wendelbo(folkehelse), Jan Arild Gundersen(sosiallærer), Jens Erik Holmquist (Idrettsrådet) 

Lansering av nasjonal nettressursopplæring for fosterforeldre

i kategorien Barne- og familievern Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv

phoca thumb m foreldre og barnFredag 1. april 2016 lanserte Barnevern Sør en nettressurs for barnevernstjenester som skal lære opp fosterforeldre i å møte barn med en traumebevisst omsorg.  Målet er at alle traumatiserte barn – i alle aldre – skal bli sett, forstått og anerkjent på bakgrunn av hva de har opplevd, - uavhengig av hvordan smerten deres uttrykkes. Programmet skal hjelpe fosterforeldre å forstå smerteutrykk og møte barnet på en bedre måte.

Forebygging av vold i nære relasjoner

i kategorien Barne- og familievern Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

forside vold forebyggingLindesnesregionen har utarbeidet en ny veileder "Forebygging av vold i nære relasjoner".

Vold i nære relasjoner utøves ofte i hjemmet der en skulle forvente å være trygg!
Vi vet også at vold utøves i alle samfunnslag og vi vet at konsekvensene kan være katastrofale for dem som blir utsatt for/ eller er vitne til vold.

 

 

 

 

Visste du at det i våre 5 kommuner i Lindesnesregionen er det anslagsvis:

  • over 400 barn fra 0-18 år som har vært utsatt for / eller blir utsatt for grov vold fra sine foreldre
  • mellom 600- 700 kvinner (20 -54 år) som opplever/ eller har opplevd grov vold fra sin partner
  • ca 200 personer over 65 år som har vært utsatt for/ eller blir utsatt for vold
  • mellom 1273 -3820 personer har (som barn eller ungdom) vært / eller blir utsatt for seksuelle overgrep.

Undersøkelser viser og at ca 28% av befolkningens funksjonshemmede har vært utsatt for overgrep.
Fra 2000 - 2007 ble 74 kvinner drept i Norge av sin tidligere eller daværende samlivspartner.

En dag kan noen trenge at akkurat du ser

Enten du er en nabo, en venn, en kollega, et familiemedlem eller offentlig ansatt har vi alle et ansvar og en plikt for å varsle hvis vi mistenker at noen blir utsatt for vold. Fordi vi vet at taushet kan ta liv.
Vår nye regionale veileder vil gi deg litt kunnskap om vold, hva du skal gjøre, og hvem du kan kontakte hvis du er bekymret. Husk at å melde ifra er ikke å sladre, men å bry seg!

Nyttige snarveier

www.bufdir.no/Barn utsatt for vold i familien

www.taushettarliv.no/statistikk

www.krisesenter.com

www.reddbarna.no/fakta om overgrep