Våg å se - våg å handle!

i kategorien Barne- og familievern Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Redd Barnas kampanje #jegerher er over, men arbeidet for å beskytte barn mot seksuelle overgrep fortsetter selvfølgelig. I Mandal markerer vi dette arbeidet med en "Våg å se – våg å handle" – uke fra torsdag 28. januar - 4. februar. I dette slagordet ligger det en erkjennelse om at vi voksne ikke er modige nok til å hjelpe barn som har det vondt. Hvorfor er det slik?

Forum mot seksuelle overgrep, fra venstre; Siri Løvås Severinsen(SLT), Guro Wendelbo(folkehelse), Jan Arild Gundersen(sosiallærer), Jens Erik Holmquist (Idrettsrådet) Forum mot seksuelle overgrep, fra venstre; Siri Løvås Severinsen(SLT), Guro Wendelbo(folkehelse), Jan Arild Gundersen(sosiallærer), Jens Erik Holmquist (Idrettsrådet) 

"Våg å se- våg å handle" springer ut fra barnehagenes arbeid med å finne ut hva som må til for at fagfolk skal våge å dele sin bekymring for barn med foreldre og med andre i hjelpeapparatet. Det er styrer ved Skjebstad barnehage, Nina Kristoffersen som har ledet dette systematiske arbeidet gjennom flere år. Det har resultert i at flere barn blir sett og får hjelp før problem utvikler seg.

Den 28. januar starter kampanjeuka med at barnehageansatte og Familiens hus har fagdag i Buen. De får besøk av Margrethe Wiede Aasland som er spesialist i sexologisk rådgivning og psykoterapeut. Hun skal snakke om hvorfor det er viktig at barn helt ned i barnehagealder lærer om sin kropp og naturlige seksualitet. I følge Wiede Aasland kan vi risikere to ting; utsatt debutalder og at de forteller om overgrep om de blir utsatt for det. Utstillingen "Hvis klær kunne fortelle" vises i Buen for denne anledning.

I løpet av kampanjeuka blir det hengt dørhanker i barnehager og skoler og andre steder der det er voksne med ansvar for barn. På dørhanken står det:

Hva gjør jeg?

  • Hvis et barn betror seg om seksuelle overgrep, våg å bli i situasjonen
  • Lytt å gi ro og tid
  • Si til barnet at du tror på det og vil hjelpe
  • Forklar at dette må barnet få hjelp til av voksne
  • Si hva du har tenkt å gjøre og inviter barnet til å være med. Tenk høyt.
  • Gi barnet opplevelse av kontroll
  • Informer din nærmeste leder

Hvem kan jeg kontakte?

  • Politi 02800
  • Barnevern 38 27 30 00
  • Alarmtelefonen 116 111

NB: Husk at du alltid kan ringe og drøfte anonymt hvis du er bekymret for et barn, eller er i tvil om hva du skal gjøre

Mandal kommune var en av ti kommuner som frontet Redd Barnas kampanje #jegerher i 2015. I den anledning etablerte vi et "Forum mot seksuelle overgrep" Her møtes fagfolk og folk som representerer frivillige organisasjoner og kirken. Vi diskuterer ikke enkelt saker, men jobber med å utvikle tiltak for å forebygge seksuelle overgrep.

Vi skal levere stafettpinnen videre til neste kommune. Hvem det blir er ennå ikke avklart, men vi er i dialog med to gode kandidater. Kriteriene er: At de ønsker fokus på arbeidet mot seksuelle overgrep og at det er en viss nærhet til Mandal.

Spørsmål om kampanjen?

Har du spørsmål til kampanjen eller ønsker å komme i kontakt med Forum mot seksuelle overgrep så kan Guro Wendelbo kontaktes på telefon 38 27 34 36/908 82 484.

 

Tags: barnevern Barne- og familievern