Lansering av nasjonal nettressursopplæring for fosterforeldre

i kategorien Barne- og familievern Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv
 

phoca thumb m foreldre og barnFredag 1. april 2016 lanserte Barnevern Sør en nettressurs for barnevernstjenester som skal lære opp fosterforeldre i å møte barn med en traumebevisst omsorg.  Målet er at alle traumatiserte barn – i alle aldre – skal bli sett, forstått og anerkjent på bakgrunn av hva de har opplevd, - uavhengig av hvordan smerten deres uttrykkes. Programmet skal hjelpe fosterforeldre å forstå smerteutrykk og møte barnet på en bedre måte.

25% av barn, unge og voksne utsettes eller har i løpet av oppveksten vært utsatt for belastende opplevelser som vold, overgrep, omsorgssvikt, understimulering, neglekt eller katastrofer. Slike opplevelser i barndommen kan påvirke den psykologiske utviklingen. De kan gi psykiske lidelser, lærevansker, atferdsvansker, dårlig selvbilde og vansker med å fungere i relasjoner med andre som følge. Dette er barn som lever med en grunnleggende og vedvarende smerte. En smerte som kan ta mange uttrykk og som kan vare langt inn i voksenlivet (RVTS – traumebevisst.no)

Barnevern sør har over 6 år, i samarbeid med RVTS sør og Praxis sør/ UIA, jobbet frem et pilotprosjekt i forhold til et opplæringsprogram for fosterforeldre som har omsorgsansvar for traumatiserte barn.
Barnevern sør er eneste barneverntjeneste i Norge som har vært med å utvikle et slikt opplæringsprogram.
Opplegget går ut over 8 kurskvelder, med påfølgende veiledningskvelder, ca 6 ganger pr. år. Kurset gir fosterforeldrene opplæring i traumebevisst omsorg for fosterbarn.
1 april blir det lansert ei webside med opplæringsprogrammet, og barnevern sør vil da være en tjeneste som andre barneverntjenester kan henvende seg til, hvis de vil benytte seg av opplæringsprogrammet.

Kontakt

Navn: Barnevernleder Hilde Bjørkeland og saksbehandler Camilla S. Erlandsen
Tlf./mob. 945 27 440 og 948 54 604
E-post: og

Fagartikkel av Hilde Bjørkeland, barnevernleder for Barnevern Sør, presentert i Fontene:Verktøy for bedre omsorg

 

Tags: Barne- og familievern fosterhjem