Skal du bygge innenfor flomsonen i Mandal sentrum?

i kategorien Bygging Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

oversvømmelse benkI forbindelse med flere arealplansaker i Mandal har det kommet opp spørsmål om hvordan klimaendringene vil virke inn på flomfaren. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har foretatt nye beregninger med tanke på 200-årsflom.

Dette påvirker deg som skal bygge på eiendom plassert innenfor flomsonen i Mandal sentrum, og setter noen krav til hvor mange høydemeter over havet du må ha for å kunne bygge.

I bildet under finner du et kartutsnitt av Mandalselva. På dette kartet er det tegnet inn profiler angitt med et nummer. Dette nummeret vil du finne igjen i tabellen under som sier hvor mange meter du må ha topp gulv over havet (m.o.h) for å kunne bygge.

Eksempel: Ligger du mellom profil 15 og 16, er minimum høyde på topp gulv (kotehøyde) 3,3 m.o.h.

Kart med påtegnet profilerProfilByggeavstand (m.o.h)
ved 200 årsflom
flomsonekart med påtegnet tverrprofiler 17 3,3
16 3,3
15 3,2
14 3,2
13 3,2
12 3,2
11 3,1
10 3,1
9 2,9
8 2,9
7 2,8
6 2,7
5 2,6
4 2,6
3 2,5
2 2,5
1 2,5
0,5 2,5

 

Les også:

Flomsonekart - delprosjekt Mandal (NVE) 

Flomberegning for Mandalselva (NVE)

Havnivåstigning og stormflo - samfunnssikkerhet i kommunal planlegging

Tags: Byggesak bolig og eiendom flomsone