Hvor nærme kan du bygge inn mot naboen, vei med mer?

i kategorien Bygging Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv
 

Avstand til nabogrense

Dersom ikke annet fremgår i gjeldene reguleringsplan, skal bygningen ha en avstand til nabogrensen som tilsvarer bygningens halve høyde og ikke under 4 meter.

Kommunen kan godkjenne at bygningen plasseres nærmere nabogrense enn 4 meter når:

  • eier/fester av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke (se skjema under)
  • ved oppføring av garasje, uthus og lignende med grunnflate inntil 50 m².

Teknisk forskrift gjelder fullt ut og brannkrav må være oppfylt der hvor avstandsbestemmelsene ikke overholdes.

Mandal kommune har vedtatt en retningslinje om at bygning ikke kan plasseres nærmere nabogrense enn 1 meter. Dersom nabo samtykker i plassering nærmere enn 1 meter, vil det bli stilt krav om at naboens eiendom kan benyttes i forbindelse med oppføring av bygningen og ved senere vedlikehold av denne. Dette kreves tinglyst som heftelse på naboens eiendom. Tinglysning kan også være aktuelt i andre tilfeller.


Avstand til vei

Der ikke annet fremkommer i gjeldene reguleringsplan, må tiltakets plassering samsvare med veilovens avstandsbestemmelser:

  • 15 meter fra senterlinje kommunal vei
  • 50 meter fra senterlinje fylkesvei eller riksvei (Vest-Agder Fylkeskommune har fattet vedtak om at byggegrensa for en del mindre fylkesveien er 15 meter fra senter vei, ved tvil kontakt kommunen).

For plassering nærmere dette må det søkes dispensasjon.

For bygging av garasje

For kommunale veger har Mandal kommune utarbeidet en retningslinje for garasjer. Hvis porten vender mot veien, skal avstanden til nabogrensa mot vei ikke være under 5 meter. Hvis porten står parallelt med veien, skal avstanden til eiendomsgrense vei ikke være under 2 meter.


Avstand til ledningsnett

Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket ikke kommer i konflikt med kommunens ledningsnett for vann og avløp.


Avstand til høyspentlinjer

Tiltakshaver må selv kontakte strømleverandør for å vite byggeavstand til høyspentlinjer.

Tags: Byggesak