Beregning av areal på loft

i kategorien Bygging Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 1 / 5

Sjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

MÅLEVERDIGHET:

Arealer beregnes av måleverdige deler. Et areal er måleverdig når fri høyde er minst 1,90 m og bredden er på minst 0,60 m. Det har ingen betydning om bygningsvolumet er tilgjengelig eller ikke, om det mangler gulv, vinduer, varmeisolering m.m. 


Figur 1 - illustrasjon minste tillatt høyde og breddeDelen med skråtak regnes som måleverdig inntil 0,60 m uten for høyde 1,90 m. (se figur 1). Fri høyde er høyden fra overkant ferdig gulv til underkant av bærende konstruksjoner (for eksempel hanebjelker, steg).

 

 


Figur 1 Minste tillatte høyde og bredde for måleverdig areal


Figur 2 - eksempel på måleverdig arealVed såkalte "falske hanebjelker", dvs. hanebjelker som ikke er nødvendig del av takkonstruksjonens statiske system, skal takhøyden regnes fra overkant ferdig gulv til underkant av bærende konstruksjon (se figur 2).  

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                        

 

 

Figur 2 Eksempel på måleverdig areal (Hanebjelkene er her ikke del av takkonstruksjonens statiske system)

MERKNAD:
Bruk av denne definisjonen avpasses til forskriftskrav og bygningsfunksjon. Ved beregning av BRA – bruksareal – er trappeåpninger, heissjakter, vertikale sjakter og konstruksjoner måleverdige pr. plan selv om de ikke har gulv.

Måleverdig betyr ikke at arealet er i henhold til forskriftenes krav til rom for varig opphold.

(Kilde: Areal- og volumberegning av bygninger - Norsk Standard NS 3940:2007)

Tags: Byggesak