Bygge i bevaringsområde

i kategorien Bygging Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 1 / 5

Sjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Folder bevaringFørste "bevaringsplan" kom i 1984, gjeldende for Mandal sentrum. Denne ble i 2006 avløst av ny reguleringsplan for sentrum, mens den ennå gjelder for bevaringsområdet i Kleven. Kommunen har også bevaringsplaner for bla. Farestad-Rosnes, Tregde sentrum, Holum, Eskeland og Hillesund.

Klikk på bildet for å lese veilederen for bevaringsområdene i Mandal

I tillegg til områdene med reguleringsplan er det flere områder som i kommuneplanen er definert som verneverdige, bla. Skjernøysund, Hille, Landøy mfl.

Lokalinformasjon

Mandal kommune har utarbeidet en egen Veileder for bevaringsområdene. Denne kan ses her, men vi gjør oppmerksom på at det er et stort dokument og kan ta litt tid å åpne. Den kan også fås ved henvendelse Tjenestetorvet ved å sende en e-post, eller tlf. 38 27 30 00.


De krav som gjelder i bevaringsområdene, bla. til materialbruk og utførelse, er i hovedtrekk likt med den første bevaringsplanen fra 1984:

  • Kledning skal være høvlet
  • Vinduer skal være koblet med kittfals og gjennomgående sprosser i ytre ramme
  • Dører skal være innoverslående ramtredør (som oftest tofløyet)
  • Taktekking skal utføres med enkeltkrum teglstein med tradisjonell utførelse og format.
  • Takrenner og nedløp av sink etter stål. Plast tillates ikke.
  • Piper tillates ikke helbeslått.
  • Parabolantenner og varmepumper tillates ikke montert på tak eller veggfasader mot det offentlige rom.
  • Også andre krav kan være gjeldende for de enkelte områder.

Fargekoder:

Dører skal males i kontraster til veggfargen i tradisjonelle farger. Fargekoder nevnt under kan være rettledende:

 Navn på fargeFargekode - nærmeste 
Blå dører Dyp blå NCS: 7510-R93B
Grønne dører Grønn jord NCS: 7709-G57Y
  "Mandalsgrønn" NCS: 7605-G29Y
    NCS: 7607-G29Y
Brune dører Mørk oker NCS: 5431-Y63R
  Brun NCS: 6520-Y57R

Reguleringsplan overstyrer plan- og bygningsloven, og derfor vil en del tiltak som normalt er unntatt byggesaksbehandling være søknads/meldepliktig i bevaringsområdene. For slike tiltak blir det ikke beregnet behandlingsgebyr. Dette gjelder arbeider som bla. utskifting av vinduer, dører, kledning, trapper, piper, parabolantenne, varmepumpe etc.

Ved arbeider utover vanlig vedlikehold og mindre reparasjoner skal man ta kontakt med Teknisk forvaltning. Dette for å i størst mulig grad sikre at arbeidet kan utføres på en korrekt måte, noe som også vil være til fordel for tiltakshaver.

Ved større reparasjoner og utskiftinger kan det også være aktuelt med tilbakeføring til tidligere dokumentert utførelse. Dette gjelder i første rekke for bygninger som har fått uheldige fasadeendringer, eksempelvis feil vinduer og dører.

Når det gjelder sentrum har kommunen et relativt bra bygningsarkiv, og det vil i mange tilfeller finnes dokumentasjon og tegninger på bygningens endringer gjennom årene.

Generelt har gamle bygningsdeler og materialer mye høyere kvalitet enn dagens, og dette er viktig å tenke på når man vurderer utskifting av vinduer, kledning og lignende.

200 år gammel kledning kan være som ny, mens vanlig handelsvare i dag ikke kan forventes å vare lenger enn 20-30 år. Det samme gjelder vinduer.

Tags: Byggesak bevaring