Byggesak over disk (BOD)

i kategorien Bygging Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 1 / 5

Sjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Med byggetillatelse over disk (BOD) ønsker Mandal kommune å tilby rask og effektiv service ved behandling av byggesaker. Ordningen bygger på samarbeid og tillit mellom kommune og søker, og forutsetter at søknaden er utarbeidet av et kvalifisert og rutinert søkerforetak.

Lokalinformasjon

Forutsatt det at det ikke foreligger nabomerknader, nødvendige uttalelser fra høringsinstansene er innhentet, og at tiltaket er i tråd med plan, kan i utgangspunktet alle tiltak etter PBL §§ 20-1 og 20-2 behandles over disk. Dette med unntak av rammesøknader og delingssøknader. Kommunen vil igangsette arbeider med revidere sine sjekklister og vedtaksmaler, slik at også disse etter hvert kan bli en del av BOD ordningen.

For saker etter PBL § 20-2 (tidligere meldingspliktige saker) kan tiltakshaver (byggherren) bestille et slikt møte. Det forutsettes her at det leveres komplett søknad med nabovarsel, fagmessige tegninger og situasjonskart.

BOD-tilbudet omfatter følgende type saker:

  • Kompletter søknader etter PBL § 20-1 a-l og § 20-2
  • Igangsettingstillatelse etter PBL § 21-4
  • Endring av tiltak etter PBL § 20-1 og 20-2
  • Midlertidig brukstillatelse etter plan- og bygningslovens § 21-10 tredje avsnitt
  • Ferdigattest etter plan- og bygningslovens § 21-10

Dokumentasjon

For at søknaden kan behandles over disk, må søknaden være komplett utfylt. Det kan være lurt å gå gjennom kommunens sjekkliste før søknaden sendes inn. 

Kriterier

BOD er et tilbud og ikke en rettighet. Dersom søknaden/meldingen ikke er tilstrekkelig dokumentert og behandlingsklar vil den bli henvist til ordinær behandling.

Tags: Byggesak