Vil bevare konsesjonsloven

i kategorien Eiendom Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv

Mandal kommune sammen med tre andre kommuner har i separate kommunestyre eller bystyrevedtak konkludert med at konsesjonsloven slik den er utformet i dag fyller en viktig oppgave, spesielt her på Sørlandet.

Det er Mandal, Lindesnes, Audnedal og Marnardal kommuner som i løpet av desember har stilt seg bak administrasjonens forslag.

Her er forslaget som ble vedtatt i alle de 4 kommunene:

«Med bakgrunn i kommunens erfaringer og vurdering av konsekvenser av høringsforslag 15.10.2014 fra Landbruks- og Matdepartementet, finner xxxxx
kommune at:

Konsesjonsloven skal inntil videre bevares i sin helhet for å ivareta intensjoner om å:
- Regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese:

  1. framtidige generasjoners behov.
  2. landbruksnæringen.
  3. behovet for utbyggingsgrunn.
  4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser.
  5. hensynet til bosettingen.

(Konsesjonsloven 28.11.2003 nr.98, § 1)»

Ved avstemming i kommunenes høyeste organ viste det seg at regjeringa ikke fikk gehør for forslaget sitt om å avvikle konsesjonsloven.
Høringssvar er nå levert Landbruks- og Matdepartementet som etter høringsfristen den 15.januar, skal lese alle høringssvarene og konkludere etter dette.

Tags: landbruk boplikt