Seniorportalene - nettsider for aktive seniorer

i kategorien Folkehelse Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

seniordamerSeniorPortalene er gratis informasjon for aktive seniorer i alle aldre. Ideen rundt SeniorPortalene er at du som senior skal være to tastetrykk unna en enklere hverdag. SeniorPortalene har samlet informasjon om ernæring, bomuligheter, hjelp i hjemmet og aktiviteter i nærområdet.

 

 

 

 

Folkehelseplan

i kategorien Folkehelse Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Bystyret vedtok 17. juni 2010 folkehelseplan for Mandal kommune. Planen gir opplysninger og vurderinger av folkehelsesituasjonen i Mandal. 
I tillegg angir planen målsettinger og tiltak for folkehelsearbeidet i kommunen de nærmeste årene.

Folkehelseoversikten 2015

i kategorien Folkehelse Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 1 / 5

Sjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

tre fotograf guro wendelboeKommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og hva som virker positivt og negativt inn på helsa vår.

Hvert fjerde år skal det utarbeides en folkehelseoversikt. Folkehelseoversikten skal gjøres allment tilgjengelig slik at frivillige organisasjoner og befolkningen får tilgang til informasjon som grunnlag for å medvirke i beslutningsprosesser av betydning for folkehelsen.