Oppfordring til deltakelse i folkehelseundersøkelsen – Helse og trivsel i Agder 2015

i kategorien Folkehelse Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

folkehelseundersokelse

Fylkeskommunen i Agder og Vestfold samarbeider med Folkehelseinstituttet om undersøkelsen som er den første i sitt slag i Norge. TNS Gallup er engasjert for å gjennomføre undersøkelsen, og mange personer i Mandal vil motta en spørreundersøkelse om kort tid. Besvarelsen kan skje ved å returnere utfylt papirskjema, svare på internett eller vente til TNS Gallup ringer.

Hensikten med undersøkelsen er å gi kommunene og fylkeskommunene god kunnskap og pålitelig statistikk for å ta best mulige avgjørelse for å fremme god folkehelse i sine områder. Jo høyere deltakelse (svarprosent), desto bedre blir kvaliteten.

Resultatene av undersøkelsen blir gjort kjent våren 2016 og vil danne grunnlag både for ny kunnskap og for videre forskning om levekår, trivsel og helse. Resultatene vil bli tilgjengelig pr fylke, region (Lister, Lindesnes, og Knutepunktet), samt de mest folkerike kommunene.

Undersøkelsen er godkjent av Datatilsynet. Det vil ikke være mulig å gjenkjenne enkeltpersoner i statistikk eller forskning fra undersøkelsen.

Hvorfor delta?

Se videoen  eller klikk på lenkene under for mer informasjon.

Folkehelseinstituttet

Vest Agder Fylkeskommune