Mandal sykehjem - et livsgledesykehjem

i kategorien Helsetjenester Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv
 

 

Livsglede for eldre logoSom første sykehjem i Vest-Agder ( nr. 9 i landet) og som det største sykehjemmet i Norge er Mandal sykehjem nå blitt sertifisert som Livsgledesykehjem.


Det er glimrende og takket være en stor gjenge med dyktige medarbeidere på alle plasser ved sykehjemmet. Dette er et kvalitetsstempel som setter oss i en særklasse med hensyn til kvalitet på omsorgstjenestene for våre beboere.
Hjertelig takk til alle som i mange år har gitt omsorgstjenester av høy kvalitet og nå belønnes med en slik sertifisering. Vi er i forkant av signalene i Stortingsmelding nr. 28: Morgendagens omsorg.

Tore Askildsen - Ordfører i Mandal


Hva er Livsglede for eldre?

(tekst hentet fra Livsglede for eldre) 

Stiftelsen Livsglede for Eldre arbeider for å gi pleietrengende eldre påfyll av livsglede i hverdagen. Livsglede for Eldre vil ha fokus på økt livskvalitet og livsglede, som sykdomsreduserende og helsefremmende faktor for eldre og deres pårørende. Vi ønsker å være et supplement til det offentlige tilbudet eldre i Norge får i dag.

Vi vil ha fokus på det friske i forhold til pasientgrupper som har en diagnose som medfører tap av funksjoner og som har få andre tilbud. For å oppnå dette vil Livsglede for Eldre gjennom lokalforeningene og stiftelsen arbeide for at helsepersonell, studenter og andre får økt kompetanse gjennom bl.a. kurs og foredrag innenfor eldreomsorg.

Livsglede for Eldre vil arbeide med aktuelle og fremtidsrettede oppgaver og prosjekter som har betydning for eldre og deres pårørende og gi aktivitetstilbud som er forebyggende og helsefremmende.

Hvorfor livsgledesykehjem?

Målet med livsgledesertifisering av sykehjem og helsehus, er å skape nye rutiner og rytmer gjennom dagen for både de eldre og ansatte, slik at sekundære behov også blir tilfredsstilt, nemlig de kulturelle, åndelige og sosiale behov. Mange sykehjem er allerede kommet langt med dette arbeidet. Det er allikevel på individnivå hos beboerne at ordningen er krevende. Her er det lagt opp til metoder og robuste løsninger som gir institusjonene en mulighet å følge opp den enkelte beboer, slik at virkelig livsglede kan oppleves hos alle. Sertifiseringen er et av mange svar på verdighetsgarantien og krav i stortingsmelding 25 om individuell stimuli av sosiale, åndelige og kulturelle behov.

Les mer på livsgledeforeldre.no

 

  

Tags: helse og omsorg