Privatpraktiserende fysioterapeuter - oversikt

i kategorien Helsetjenester Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 3 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Fysioterapitjenesten i Mandal kommune består av kommunalt ansatte og privat praktiserende fysioterapeuter. 
 
Privatpraktiserende fysioterapeuter er tilknyttet institutter i kommunen. De har tilbud til alle innbyggerne i Mandal kommune, og gir tjenester etter henvisning fra lege.
Mandal kommune har avtale med fysioterapeuter på følgende institutter:
 
Fysikalsk Institutt Fysioterapeut
Navn - spesialitet 
Tilbud på institutt
Anne og Espen Fysikalske Institutt
Jens Dedekamsvei 5
4515 MANDAL
Tlf. 38 26 17 01 
Anne T. B. Nilsen
Espen Nilsen 
 
Ask Fysikalske
Øksa 2
4515 Mandal
Tlf. 38 26 40 30  
Jon Gunnar Ask
Thomas Ro 
Gruppetrening:
Kne/hofte - Pre/postoperativ trening
Hjerte - Lunge trening
Klinikken
Sandskargata
4515 MANDAL
Tlf. 38 27 11 40 
Odd Arne Hagen
Rune Lia, spes MNFF
Manuell Terapi
Rune Mørch
Solveig Ask Hansen
Inger Støle 
Manuell terapi
Postoperativ trening
Idrettsskader/rehabilitering
Trykkbølge behandler
ultralyd diagnostikk
Gruppetrening:
Hjerte-Lungetrening, Bekkengrupper, Red-Cord, Slyngeterapi 
Klokkerbrotet Fysioterapi
Klokkerbrotet 1
4515 MANDAL
Tlf. 38 26 64 42
Karen Storaker Barn, ungdom og voksne.
Spesialitet: Interaktiv metronomtrening, et databasert treningsopplegg for å bedre konsentrasjon, adferd, koordinasjon og læringsevne.
Gruppetrening. Inkontinenstrening 
Sanden Fysioterapi
Ytre Sandgate
4515 MANDAL
Tlf. 38 26 37 25 
Gudny Skagen
Lillian Tjorteland
Heidi Andersen (41 62 63 84)
Lymfødembehandlling
Barn
Felden Krais
Hjemmerehabilitering
Hjemmebehandling 

Målgruppe:
 
Pris:
NAV yter hel eller delvis stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut. Dette er forutsatt at fysioterapeuten har driftsavtale med kommunen.
Pasienter betaler egenandel avhengig av diagnose.
Behandling og transport er gratis for barn under 12 år.
 
Barn over 12 år og voksne må betale egenandel inntil man har nådd beløpsgrensen for frikort fra NAV, dersom ikke diagnosen gir rett til fri behandling.
 
Det er også mulig for fysioterapeuter å arbeide uten driftsavtale. De har da ikke rett til refusjon fra NAV, og må ta full egenbetaling fra pasientene.
 
Fysioterapeuter med driftsavtale med Mandal kommune følger takster for egenandel fastsatt av Rikstrygdeverket. For å omfattes av disse takstene må pasienten ha rekvisisjon til fysikalsk behandling fra lege.
Dette gjelder ikke for fysioterapeuter med spesialkompetanse i manuell terapi. Her kan pasienter henvende seg dirkete og likevel være omfattet av rikstrygdeverkets refusjonsordning.
 
Privatpraktiserende fysioterapeuter kan etter vurdering, også gi behandling i hjemmet.  

ANSVARLIG FOR TJENESTEN

Tags: helse og omsorg Fysioterapi og ergoterapi