Kjempebjørnkjeks i Mandal - hjelp oss med å få utryddet den

i kategorien Naturforvaltning Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

kjempebjørnekjeks

Kjempebjørnekjeks er oppdaget i Ulvegjelet og vi ber hageeiere bekjempe denne planten som er uønsket i Norsk Fauna. Parkvesenet har tidligere observert planten ved flere steder i kommunen og ber hageeiere å ta tak for å bli kvitt planten.

Hvorfor vil vi ikke ha denne planten?

Den skygger ut alle andre planter der den etablerer seg og gjør at artsmangfoldet sterkt reduseres. Plantesaften kan i kombinasjon med sollys, gi forbrenningsskader på hud. Det er derfor viktig med god bekjemping i områder hvor folk ferdes. 

Hvordan formerer den seg?

Planten formerer seg over store avstander med frø når jord, grus og sandmasser flyttes. Det er derfor meget viktig å fjerne planten så tidlig som mulig før den rekker å utvikle spiredyktige frø. Frømateriale skal palles i tette sekker og leveres til direkte forbrenning, alt ikke kastes i matsøppelen/komposten.

Roten kan kuttes med spiss spade eller lignende under vekstpunktet, ca 15-20 cm. under bakken. Den avkuttede planten etterlates slik at rota ikke har kontakt med jorda og at ingen del av planten får kontakt med vann. Planten visner da som regel i løpet av et par uker.