Trafikk og høye hekker

i kategorien Vei og veitrafikk Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

vei og hekkHekker og beplantninger vokser gjennom hele sesongen og selv om vi har hatt en tørr sommer har hekker og trær funnet vann i dypere jordlag.

Mandal Bydrift vil derfor minne om at hekker og beplantninger i frisiktsoner ikke skal være høyere enn 50 cm over bakkenivå.  Siktsoner er en trekant i kryss og avkjørsler der ingenting skal være høyere enn en halv meter. Et barn på trehjulssykkel vi man kunne se når sikthinderet er lavere enn en halv meter.

Naboloven og vegloven gir kommunen hjemmel som eier av kommunal veg til å fjerne hekk for huseiers regning, dersom huseier ikke overholder sitt ansvar

Trygg skolevei til Furulunden skole

i kategorien Vei og veitrafikk Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 1 / 5

Sjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

trygg skolevei - kart

 

FAU ved Furulunden skole har jobbet med å få til TRYGG SKOLEVEI. I den forbindelse er det opprettet 4 hjertesoner rundt skolen som skal være trygge plasser å sette av elevene på når de kjøres til skolen. Oversikt og kart over de aktuelle stedene finner du her.

 

 

Innmelding av mørke gatelys - veilysvedlikehold

i kategorien Vei og veitrafikk Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 1 / 5

Sjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

moerkt gatelysMandal Kommune har, sammen med OFA (Offentlig Fellesinnkjøp på Agder), inngått ny avtale om Veilysvedlikehold for perioden 2015 – 2019. Nettpartner vil forestå drift og vedlikehold av alt veilys i Mandal kommune.

 Våre innbyggere kan nå melde inn feil direkte til Nettpartner. Det er planlagt 4 årlige service/reparasjonsrunder.

 

 

Fri sikt ved skolestart

i kategorien Vei og veitrafikk Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

syklende barn - foto: Dag A. NordsveenSnart er det skolestart, en vrimmel av håpefulle skal ta fatt på skoleveien. Små og store, forventningsfulle, med sommerfugler i magen. På vei til ny skole, nye venner, gamle venner, syklevenner. Det er mye å prate om, og noen må bare hoppe litt, andre løper litt og tøyser litt, eller stopper opp og plukker en blomst. De gleder seg og gruer seg på vei til første skoledag etter en lang sommerferie.

 

For at skoleveien skal oppleves trygg må vi voksne ta ansvar. Det kan vi gjøre ved å kjøre forsiktig og ved å vise særlig aktsomhet der barn ferdes. Trygg skolevei handler også om at veien er oversiktlig. Høye hekker og trær kan skape trafikkfarlige situasjoner.


Bli med på en dugnad for å unngå ulykker i din gate eller vei!

Klipp hekker og busker på din eiendom slik at veien blir oversiktlig for bilister.

klipp hekken høyde  illustrasjon

Statens vegvesen har utarbeidet en brosjyre som tar for seg private hageeieres ansvar for fri sikt til veger og sykkelanlegg. Et utvalg husstander får brosjyren i postkassen. I år er det husstander på blant annet Frøysland. 

De husstander som ikke får brosjyre i postkassen kan laste ned brosjyren under.

Dersom dere er bekymret for trafikksikkerheten på grunn av hekk eller trær på naboens eiendom, så ta en naboprat, og eventuelt drøft det med styret i velforeningen.

Henvendelser til kommunen som gjelder trafikksikkerhet rettes på mail til  

Vi stenger Bryggegata i uke 48

i kategorien Vei og veitrafikk Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv

rundkjøringDet har lenge vært snakk om bilfri Bryggegate, som et ledd i å skape et levende og inkluderende sentrum.
Før dette endelig bestemmes, stenger vi Bryggegata i uke 48 for å se hvor stor endring dette vil bety for tilførsels-/omkjøringsveier som må benyttes om Bryggegata stenges.


I kommuneplanens samfunnsdel er et av fokusområdene å skape et levende og inkluderende sentrum, og da bilfri Bryggegate. Vi ønsker å se på konsekvensene for de tilførsels-/omkjøringsveier som må benyttes om Bryggegata stenges, og vil derfor foretar en vurdering av trafikkbildet.

Tidsrom

Uke 48 – mandag 27. november fra kl. 07.00 til 4. desember kl. 07.00

Strekning som stenges

Fra rundkjøringen i Brokrysset til rundkjøringen med anker (Torjusheigata)

Hvem kan kjøre i Bryggegata i dette tidsrommet?

Bryggegata skal være åpen for buss, taxi, varelevering og kjøring til eiendommene, dvs gjennomkjøring blir forbudt.

Biltrafikken telles

Statens Vegvesen vil telle biltrafikken i sentrumsgatene/boliggatene både en uke før og under selve uken Bryggegata er stengt. På bakgrunn av denne tellingen vil vi se på mulighetene for reduksjon i biltrafikken, konsekvenser og eventuelt nye tilførselsveier.

Dette arbeidet utføres i samarbeid med flere; blant annet Handel i sentrum og Mandal Handel og Service Forening. Disse har ansvar for å sørge for en hyggelig og god stemning i gågata denne uka.