Trafikk og høye hekker

i kategorien Vei og veitrafikk Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

vei og hekkHekker og beplantninger vokser gjennom hele sesongen og selv om vi har hatt en tørr sommer har hekker og trær funnet vann i dypere jordlag.

Mandal Bydrift vil derfor minne om at hekker og beplantninger i frisiktsoner ikke skal være høyere enn 50 cm over bakkenivå.  Siktsoner er en trekant i kryss og avkjørsler der ingenting skal være høyere enn en halv meter. Et barn på trehjulssykkel vi man kunne se når sikthinderet er lavere enn en halv meter.

Naboloven og vegloven gir kommunen hjemmel som eier av kommunal veg til å fjerne hekk for huseiers regning, dersom huseier ikke overholder sitt ansvar

I de flest boområder er det mange barn som ferdes. De er ikke alltid aktsomme nok til å ta hensyn til andre trafikanter. Derfor er det de voksnes ansvar å ivareta sikkerheten for barn og alle som ferdes i boområdene.

Selv om man ikke bor i en siktsone vil det allikevel være fornuftig å vurdere høyden på hekker og gjerder slik at trafikksikkerheten kommer først.

Tags: trafikk bolig og eiendom vei