Trygg skolevei til Furulunden skole

i kategorien Vei og veitrafikk Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 1 / 5

Sjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

trygg skolevei - kart

 

FAU ved Furulunden skole har jobbet med å få til TRYGG SKOLEVEI. I den forbindelse er det opprettet 4 hjertesoner rundt skolen som skal være trygge plasser å sette av elevene på når de kjøres til skolen. Oversikt og kart over de aktuelle stedene finner du her.

 

 

Farlige situasjoner rundt skolen ved skolestart kl. 08.00 - 08.30 har vært et tema lenge og nå har FAU for Furulunden skole kommet opp med et godt forslag. Det er blitt opprettet 4 hjertesoner rundt skolen som skal være trygge plasser til å sette av elevene på når de kjøres til skolen.

  • Skoleveien er et sted å skape vennskap og fremme sosial utvikling
  • Skoleveien gir frisk luft og bedre helse, opplagte elever gir bedre læring
  • Elevene får trening som trafikant og skaffer egne trafikkerfaringer
  • Trafikkbelastningen rundt skolen reduseres og sikkerheten bedres 

Hjertesonene finner du her:

  • Stor busslomme ved Blomdalen ungdomsskole
  • Stor busslomme ved Mandalshallen
  • Enden av Bankeveien, Fridjof Nansensvei
  • "Solborg  hotel" - enden av Neseveien - Giret Giertsensgate
  • Rådhuset

Kart


 

Se etter hjerter hjerteog fotsporfotspor

 

Tags: skole trafikk