Vi stenger Bryggegata i uke 48

i kategorien Vei og veitrafikk Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv
 

rundkjøringDet har lenge vært snakk om bilfri Bryggegate, som et ledd i å skape et levende og inkluderende sentrum.
Før dette endelig bestemmes, stenger vi Bryggegata i uke 48 for å se hvor stor endring dette vil bety for tilførsels-/omkjøringsveier som må benyttes om Bryggegata stenges.


I kommuneplanens samfunnsdel er et av fokusområdene å skape et levende og inkluderende sentrum, og da bilfri Bryggegate. Vi ønsker å se på konsekvensene for de tilførsels-/omkjøringsveier som må benyttes om Bryggegata stenges, og vil derfor foretar en vurdering av trafikkbildet.

Tidsrom

Uke 48 – mandag 27. november fra kl. 07.00 til 4. desember kl. 07.00

Strekning som stenges

Fra rundkjøringen i Brokrysset til rundkjøringen med anker (Torjusheigata)

Hvem kan kjøre i Bryggegata i dette tidsrommet?

Bryggegata skal være åpen for buss, taxi, varelevering og kjøring til eiendommene, dvs gjennomkjøring blir forbudt.

Biltrafikken telles

Statens Vegvesen vil telle biltrafikken i sentrumsgatene/boliggatene både en uke før og under selve uken Bryggegata er stengt. På bakgrunn av denne tellingen vil vi se på mulighetene for reduksjon i biltrafikken, konsekvenser og eventuelt nye tilførselsveier.

Dette arbeidet utføres i samarbeid med flere; blant annet Handel i sentrum og Mandal Handel og Service Forening. Disse har ansvar for å sørge for en hyggelig og god stemning i gågata denne uka.