Motorferdsel i utmark

i kategorien Tjenestebeskrivelser Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Lokalinformasjon

Motorisert ferdsel i utmark kan føre til ulemper og skader som støy, slitasje på vegetasjon, forstyrrelser av dyrelivet og konflikt med friluftsliv. Slik ferdsel er derfor i medhold av lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag som hovedregel forbudt.

Motoriserte framkomstmidler tjener imidlertid i mange tilfeller åpenbare nytteformål, og kommunen kan, når særlige grunner foreligger, gi tillatelse til bruk av motorfartøy til bestemte formål eller innenfor bestemte områder og tidsrom.

I Mandal kommune er teknisk forvaltning delegert behandlingen av saker etter lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag.

En søknad skal inneholde opplysninger om:

  • hvem søknaden gjelder for
  • behovet for den motoriserte ferdselen
  • hva slags kjøretøy som skal benyttes
  • i hvilket tidsrom ferdselen skal foregå
  • i hvilket område ferdselen skal foregå

Mandal kommune behandler i snitt 1-3 saker årlig angående motorisert ferdsel, og saksbehandlingstiden vil normalt være på 2-3 uker. Det er ikke gebyr for behandling av saker etter denne loven. En eventuell klage behandles av fylkesmannen som klageinstans.

Tags: kultur og fritid bolig og eiendom