Kunnskap og etablererprøven

i kategorien Tjenestebeskrivelser Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Kunnskapsprøven

Kunnskapsprøven

Prøven er obligatorisk for styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om alminnelig salgs- eller skjenkebevilling for alkohol.

Hvordan ta prøven

Kommunen legger til rette for at du kan ta prøven. Du må kunnskap om alkoholloven, forskrift til alkoholloven og kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.

Ta med

Legitimasjon

Kriterier

Kunnskapsprøven om alkoholloven er en flervalgsprøve. Du får 45 minutter til å besvare prøven. For å bestå prøven, må du ha 16 av 21 riktige svar.

Behandling

Når du har bestått kunnskapsprøven, utsteder kommunen bevis.

Hvem kan ta prøven

Styrer og stedfortreder i virksomheter som har eller søker om skjenkebevilling.

Merknader

Personer som har tilknytning til en virksomhet med statligskjenkebevilling (tog, fly, forsvarets befalsmesser o.l), kontakter fylkesmannen. 

Gebyr

Gebyr for å avlegge prøven, er kr. 300,-. Prøven kan tas flere ganger dersom den ikke bestås. Det må betales gebyr for hver oppmelding.

Klage

Det er ingen klagemulighet, men du kan ta prøven om igjen.

Tags: Arbeid og næring bevilling