Serveringsbevilling - hvordan søke

i kategorien Tjenestebeskrivelser Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Generelt

Serveringsbevilling

Den som vil drive serveringsvirksomhet, må ha bevilling av kommunen før driften igangsettes. Det søkes da om serveringsbevilling på eget skjema.

Hvordan søke

Det kan søkes om serveringsbevilling til en hver tid. Det er ordfører som er delegert myndighet til å avgjøre søknaden.

Kriterier

Bevilling skal gis dersom visse krav er oppfylt og det ikke foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis.

Kriteriene er:

  • Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige drift
  • Daglig leder må være myndige
  • Daglig leder må ha gjennomført en etablererprøve. Dette kravet anses også som oppfylt for den som har bestått eksamen i en konkret utdanning som er godkjent av Nærings- og handelsdepartementet som kompetansegivende.
  • Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion m.m. Personer som nevnt i første punktum, må heller ikke ha begått lovbrudd i forhold til annen lovgivning på en måte som vil være uforenlig med drift av serveringssted.

I serveringsloven er det fastsatt i § 16: Når politiet finner det påkrevd, skal det ved serveringssteder holdes ordensvakter godkjent av politiet. Politiet kan som grunnlag for godkjenningen, kreve gjennomført kurs.

Søknadsbehandlingen

Søknadene behandles fortløpende. Før søknaden behandles, sendes den til uttalelse hos politi, skattemyndigheter, brannvesen samt Helse- og omsorgsenheten.

Tags: Arbeid og næring bevilling