Skjenkebevilling - hvordan søke

i kategorien Tjenestebeskrivelser Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Generelt

Alminnelig skjenkebevilling

Skjenking av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling. Bevillingshaver er den hvis regning virksomheten drives. Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent gis i Mandal for inntil fire år, men opphører 30. juni, året etter at bystyret er konstituert.

I Mandal er det ingen tak på antall skjenkebevillinger som gis.

Hvordan søke:

Det kan levers inn søknad om alminnelig skjenkebevilling hele året, men bevillingen gis kun for inneværende bystyreperioden. Alle gitte bevillinger opphører 30. juni året etter at bystyret er konstituert. Ordfører er bevillingsmyndigheten og tildeler bevillinger.

Hvem kan søke

Bevillingen kan kun gis til virksomheter som har serveringsbevilling. Det må avlegges etablererprøve. Denne må være bestått.

Kriterier

Før en bevilling gis, innhentes de uttalelse fra:

  • Skatte og avgiftsmyndighetene - et må ikke foreligge vesentlige merknader
  • Politi - i forhold til vandel
  • Brannvesenet Sør IKS - i forhold til brannbestemmelser
  • Helse- og sosialenheten - i forhold til alkoholpolitiske retningslinjer

Gebyr

Bevillingsgebyr på kommunal salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og kommunal og statlig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.

Du finner betalingssatsene under Kap. 6 i forskrift om omsetning av alkoholholdige drikker

Tags: Arbeid og næring bevilling