Skjenkebevilling, ambulerende/enkelt anledning - hvordan søke

i kategorien Tjenestebeskrivelser Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Generelt - enkelt anledning

Skjenkebevilling for en enkelt anledning

Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent kan gis for en enkelt bestemt anledning, jfr. alkohollovens § 1-6. Bevillingen gis til et sted eller steder som godkjennes for en enkelt anledning. 

Hvordan søke

Søknaden må sendes Mandal kommune v/Tjenestetorvet senest 14 dager før arrangementet finner sted. Ved større arrangementer må søknaden sendes 30 dager før arrangementet finner sted.

Søknaden avgjøres av Tjenestetorvet - delegasjonsvedtak i Mandal bystyre med virkning fra 1.1.03.

Hvem kan søke

Bevillingen kan gis til personer som ellers ikke har skjenkebevilling.

Kriterier

  • Bevillingen er knyttet opp mot en enkeltperson og denne må ha fylt 20 år. 
  • Det kan kun skjenkes varer (utenom øl og rusbrus) fra vinmonopolet. 
  • Politi og brannvesen uttaler seg om søker og skjenkested. 
  • Det må leveres inn søknad senest 14/30 dager før arrangementet finner sted.

Gebyr

Tags: Arbeid og næring bevilling