Rutiner ved avtalt selvbosetting

i kategorien Tjenestebeskrivelser Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 


1. Ved kontakt med NAV har flyktningen med seg:
• Kopi av oppholdstillatelse
• Ikke signert, tidsbestemt husleiekontrakt med privat huseier. Månedlig husleie må ikke overstige kommunens grenser for hva som godkjennes som husleie til sosialhjelpsmottakere (se vedlegg)
• Kopi av dokumentasjon fra teknisk forvaltning om at boligen er godkjent som utleieenhet. Godkjenningen skal ikke være eldre enn 5 år
• Boligen skal inneholde tilstrekkelig lys og oppheng til gardiner, postkasse og søppelsorteringsutstyr

2. Dersom kontrakt godkjennes, og NAV ikke allerede har bosatt etter bystyrets vedtak i inneværende periode, kontakter NAV IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet)  med spørsmål om flyktningen er utsøkt til en annen kommune, eller om han/hun kan søkes ut til Mandal.

3. Når IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) har godkjent at flyktningen bosettes i Mandal kommune, kan husleiekontrakt underskrives. NAV bestiller, ved behov, hvitevarepakke og seng. NAV trenger nøkkel til huset for å kunne klargjøre dette.

4. Ved bosetting hjelper NAV med å melde flytting, å lese av og å bytte abonnement på strøm, å søke om bostøtte, og å opprette bankkonto, dersom dette ikke allerede er ordnet.

5. Økonomisk vil flyktningen få ventelønn og økonomiveiledning etter vedtak. Oppstart i introduksjonsordningen vil variere utfra planperioder på Kvalifiseringsenheten. Den som skal selvbosettes vil få overført penger, tilsvarende beløp NAV bruker nå vi tar ansvar for bosettingen, til kjøp av kjøkkenbord og -stoler, sofa og salongbord, og nattbord, og må selv ta ansvar for å anskaffe seg dette.

6. Dersom den selvbosatte ikke er fornøyd med boligen og ønsker å flytte må han/hun selv finne ny bolig og ordne det praktiske rundt dette

Vedlegg:

Vurderingsmomenter til husleie/husleietak ved NAV Mandal:

 • Ungdom(enslige) – 18-26 år: Hybel skal fortrinnsvis velges, hvis det ikke er mulig, maksimalt kr 6000,- ekskl strøm
 • Enslig voksne (fra 26 år): Leilighet, maksimalt kr 6500,- eksklusiv strøm. NB! Samvær med barn kan gi grunnlag for høyere husleie.
 • Familie (2 voksne u/barn): Maksimalt kr 6500,- eksklusiv strøm
 • Familie (1 +1 og 2+1): Maksimalt kr 8000,- eksklusiv strøm (NB! Barnets behov for eget rom skal tillegges vekt)
 • Familie ellers: Rimeligst mulig, men legge vekt på antall barn, på nærhet til kollektivtransport og på fritidsaktiviteter for barna, samt skolekrets for skolebarn.

Generelt om husleie:

 • Fokus på barns behov.
 • Barn over 1 år bør ha eget rom/dele med søsken og ikke sove på foreldresoverom eller i stue.
 • Kollektivtransport er vesentlig både for transport til/fra skole/SFO, barnehage, fritidsaktiviteter, men også for foreldrenes tilgang til arbeidsmarked i omkringliggende byer/tettsteder.
 • Strøm må legges i tillegg siden det er variabel kostnad og mange eldre hus i Mandal er trekkfulle og kalde.
 • Ungdom bør generelt bo på hybel eller rimelig liten leilighet, slik at de vil ha mulighet til, i hovedsak, å bli selvhjulpne ved stipend og eget arbeid eller tiltakspenger/ arbeidsavklaringspenger.
 • Kollektivtransport eller mulighet for å sykle er viktig med tanke på skole, praksissted, arbeidssted.

Tags: helse og omsorg bolig og eiendom