Spesialpedagogisk team

i kategorien Tjenestebeskrivelser Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Teamleder: Siv Anja Helleren Haugstad
Besøksadresse: Store Elvegate 1a
Telefon: 907 24 478


Bystyret har bevilget midler til tidlig innsats i barnehage og skole i budsjett 2015. I Spesialpedagogisk team er det avsatt 20 % stilling til denne veiledningstjenesten fra 1. august 2015. Det er 4 spesialpedagoger som deler timene i denne tjenesten.

Tjenesten er et lavterskel tilbud der teamet ønsker å bidra til :

  • Hjelpe barnehagen til tidligst mulig å utvikle gode læringsprosesser for barn som strever
  • Tilby veiledning og støtte / hjelpe personalet i selv å kunne håndtere det enkelte barn og/eller barnehagegruppen det streves med

Det kan for eksempel være problematikk knyttet til atferd, sosial kompetanse, språk, lek m.m

  • Dersom det søkes veiledning knyttet til et enkelt barn, kreves det samtykke og underskrift fra foresatte

Hvordan gå fram for å søke hjelp fra veiledningstjenesten :

  • Saker kan drøftes anonymt med teamleder i Spesialpedagogisk Team, Siv Anja Helleren Haugstad. Hun har kontortid hver onsdag fra kl. 8.00 – 15.30 og kan treffes på telefon 907 24 478
  • Skriftlig søknad ( se vedlegg ) kan sendes eller leveres teamleder. Postadresse : Spesialpedagogisk Team v/ Siv Anja Helleren Haugstad, Postboks 905, 4509 Mandal. Søknaden kan også leveres direkte på barnehagekontoret, Store Elvegate 1 A.

 

 

 

Tags: Barnehage skole spesialundervisning