Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv
 

Ny plass

""Søknadsskjema barnehageplass.
NB! Søknadsskjema benyttes både til ny plass og overføring / endring av plass.

Informasjon om barnehageopptak 2018.

Velkommen til å søke barnehageplass i Mandal kommune. Vi har et bredt tilbud for barn under skolepliktig alder. Kommunale og private barnehagene ønsker å gi barn og foreldre et kvalitetsmessig godt pedagogisk tilbud. 1. mars er søknadsfrist for ny plass/ overføring i barnehagene i Mandal. Det er innført en lovfestet, individuell rett til barnehageplass .

Rett til barnehageplass gjelder ved hovedopptaket når barnet:

  • Har søkt innen fristen 1. mars.
  • Er bosatt i kommunen
  • Fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass. Rett til plass gjelder fra den måneden det fyller ett år.

Alle barnehagene i Mandal defineres som en opptakskrets. Det er ett hovedopptak pr. år og gjelder opptak av barn som søker oppstart fra august . På skjema skriver dere inn deres ønsker i prioritert rekkefølge. Det bør søkes på 3 ulike barnehager.

 Aktuelle dokumenter:


Aktuelle linker:

KOMMUNALE BARNEHAGER

PRIVATE BARNEHAGER

FAMILIEBARNEHAGER


 

Tags: Barnehage barnehageplass