Personlig assistanse - praktisk bistand

i kategorien Tjenestebeskrivelser Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Beskrivelse av tjenesten

Praktisk bistand omfatter hjelp til alle dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen, f.eks. innkjøp av varer, matlaging og vask av klær og bolig mv. Videre omfattes hjelp til egenomsorg og personlig stell.

SKJEMAPraktisk bistand kan omfatte:

 • Rengjøring skjer som hovedregel hver tredje uke;
  • Støvsuging og gulvvask av rom som brukes daglig; det vil si bad, toalett, kjøkken, ett soverom, èn stue og gang
  • Støvtørking
 • Vask av synlig smuss i kjøleskap og mikrobølgeovn
 • Oppvask i oppvaskmaskin
 • Sengeskift hver tredje uke
 • Klesvask i helautomatisk vaskemaskin.
 • Hjelp til innkjøp:
  • Lage handleliste
  • Bestille matvarer fra butikk en gang pr. uke
  • Ta i mot matvarer etter levering fra butikk
 • Å ta ut husholdningsavfall og hente inn post
  • Det forventes at det søkes om å få postkasse og søppeldunk nærme huset
 • Å bestille time og organisere transport, evt. organisere følge til lege, tannlege, frisør og liknende. 

Eksempler på hva helsetjenesten som hovedregel ikke omfatter:

 • Oppgaver den enkelte klarer selv
 • Rengjøring under store møbler som må flyttes samt risting av store tepper
 • Rydding før rengjøring
 • Vasking etter andre husstandsmedlemmer, gjester eller håndverkere
 • Nedvask og vindusvask
 • Pussing av sølv, kobber og lignende.
 • Stryking av tøy
 • Arbeidsoppgaver som følge av dyrehold
 • Fyring med ved og parafin
 • Arbeid utenfor bolig, hagestell, snørydding o.l. 

Forventninger når tjenesten ytes:

 • Mottaker må være hjemme når tjenesten ytes
 • Mottaker gir beskjed hvis vedkommende ikke er hjemme til avtalt tid. Melding om dette må gis senest dagen før, hvis ikke kan det bli krevd betaling for tjenesten
 • Mottaker er motivert og deltar selv aktivt for å nå mål som er satt for tjenesten
 • Mottaker gir tilbakemelding til soneleder/avdelingsleder hvis utførelsen av tjenesten ikke er tilfredsstillende
 • Mottaker har ansvar for at det legges til rette for gode arbeidsforhold og nødvendige hjelpemidler, som nødvendig rengjøringsutstyr som støvsuger, rengjøringsmidler, kluter og lignende
 • Husdyr plasseres i annet rom enn der tjenesten ytes, eller på annen måte holdes borte fra tjenesteyter
 • Det ytes ikke tjenester i situasjoner der bruker eller andre i hjemmet viser truende eller voldelig atferd. 

Tildelingskriterier

 • Søker må oppholde seg i kommunen
 • Søker må ha rett på tjenesten etter nevnte lov
 • Tjenesten tildeles som hovedregel etter skriftlig søknad signert av søker selv, eller av den vedkommende bemyndiger ved skriftlig fullmakt
 • Søker må ha en somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne som gjør at søker er helt avhengig av praktisk bistand til dagliglivets gjøremål
 • Søker må ha en funksjonsreduksjon som medfører et bistandsbehov som ikke kan ivaretas av søker selv
 • Søker må selv ønske tjenesten
 • Legeattest etterspørres når det er nødvendig. 

Kostnader:

 I samsvar med forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester vedtatt 16.12.2011

Formål:

 • Hensikten med tjenesten er å sikre at den som er helt avhengig av praktisk og personlig hjelp får mulighet til å leve og bo selvstendig, og ha en aktiv og meningsfylt fritid sammen med andre.
 • Personlig assistanse skal bidra til å gjøre den enkelte mest mulig selvstendig i dagliglivet. Ved å kartlegge hjelpebehov og egeninnsats skal bistanden gis for å gjøre den enkelte i stand til å klare dagliglivets praktiske og personlige gjøremål, hjemme og i tilknytning til husholdningen. 

Lovgrunnlag:

 • Helse- og omsorgstjenesteloven §3-1, 1. og 2. ledd:

  "Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.

  Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne."

 • Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 nr. 6 bokstav b, personlig assistanse, herunder praktisk bistand, opplæring og støttekontakt
 • Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1a, rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste.

Fra Prop. 91L:

Praktisk bistand omfatter hjelp til alle dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen, f.eks innkjøp av varer, matlaging og vask av klær og bolig mv. Videre omfattes hjelp til egenomsorg og personlig stell.

Tags: hjemmehjelp, helse og omsorg